สมัครสมาชิก

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

อีเมล์นี้จะใช้สำหรับในการเข้าสู่ระบบ
Enter Password

รหัสผ่านควรจะมีความยาวอย่างน้อย 7 ตัวอักษร เพื่อทำให้ไม่สามารถเดาได้ง่าย ควรประกอบด้วย ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และ สัญลักษณ์ เช่น ! " ? $ % ^ &

Confirm Password

รหัสผ่านควรจะมีความยาวอย่างน้อย 7 ตัวอักษร เพื่อทำให้ไม่สามารถเดาได้ง่าย ควรประกอบด้วย ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และ สัญลักษณ์ เช่น ! " ? $ % ^ &

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กรุณา ดาวน์โหลดใบสมัคร และจัดส่งไปที่สำนักงานสมาคม ฯ

สมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์จากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และ ของตกแต่งบ้าน มีดังนี้

1. การได้รับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจส่งออก รวมถึง ข้อมูลตลาดในประเทศด้วย อาทิ
– ภาวะการตลาดต่างประเทศ
– แนวโน้มการออกแบบ Design Trend ของ 3 ประเทศสำคัญคือ USA, Europe และ Japan
– ข้อมูลของผู้นำเข้า
– ข้อมูลงานแสดงสินค้าต่างประเทศที่สนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ
– โครงการกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ
– โครงการสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการส่งออก
– กิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม
– ข้อมูลทางภาษี
– และข้อมูลอีกมากมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สมาชิก

2. สมาชิกจะได้รับการประชาสัมพันธ์สินค้า ในคูหาสมาคมฯ ในงานแสดงสินค้า BIG/BIH ปีละ 2 ครั้ง รวมถึงได้รับการเผยแพร่ Catalogue/Brochure

3. การสมัครร่วมออกงานแสดงสินค้าต่างประเทศชั้นนำ ภายใต้คูหาสมาคมฯ อาทิ งาน Hong Kong Gifts & Premiums เดือนเมษายน

4. และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสมาคมฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของสมาชิก ในการทำตลาด ส่งออกและตลาดในประเทศ