กิจกรรม

TGP Glow Bowling

สมาคมของขวัญ ฯ มีกำหนดจัดกิจกรรม Bowling เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ให้เข้มแข็งพร้อมสำหรับ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานประโยชน์ร่วมกัน ในวันข้งหน้า ผ่านกิจกรรมโบว์สิ่ง ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียด วันเวลา สถานที่ ตามเอกสารแนบ) แบบตอบรับ TGP Glow Bowling ครั้งที่ 1

ภายในงานมีอาหาร เครื่องดื่มไว้บริการ และมีกิจกรรมเล่นเกมส์จับฉลากลุ้นรับของรางวัลกลับบ้าน…เพียบ !!!

ค่าบัตรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทีม VIP           6,000 บาท จะมีป้ายโลโก้ขนาด 1 x 1 เมตร ติดที่เลน

                                              ทีม MASTER  4,000 บาท

                                             มีเสื้อทีมให้ ทีมละ 3 ตัว

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านให้มีร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาก ๆ นะคะ เพื่อสร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และขยายฐานความร่วมมือทางธุรกิจอีกด้วย

โดยสามารถแจ้งชื่อได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุ๊ก 095-642-9946 , คุณนา 061-367-1140 , 083-012-5995