กิจกรรม

STYLE ASIA’S MOST STYLISH FAIR (April 2018)

ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ไบเทคบางนา

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.stylebangkokfair.com

คู่มือการเข้าร่วมงาน STYLE April 2018 Thai / English https://www.stylebangkokfair.com/exhibitor-manual/