ข่าวสาร

EXIM BANK

เนื่องมาจากทาง EXIM BANK จัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจการส่งออก และโครงการสินเชื่ออื่น ๆ ที่ธนาคารมีบริการใหม่มีให้แก่สมาชิก 

งานสัมมนาจะมีในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สมัครด่วนจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยแจ้งความจำนง ได้ที่ Email : tlpf.phat@gmail.com โทร. 098 553-6962 คุณภัทร