ข่าวสาร

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

                                          

                                                        สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

                                                คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ : นายกสมาคม

                           “รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ”

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “Together is Power 2018: Connecting the Future”

มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 24 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 6 ราย ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทย ที่มีการจัดการบริหารธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล อีกทั้งได้สร้างผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโตแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก   http://thaiscreenprinting.or.th/