กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

จบลงแบบสวยงาม สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน และมีการโหวตรับการทำงานของคณะกรรมการชุดเดิม เพื่อทำงานสานต่อภาระกิจสำคัญ

นำโดย คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ นายกสมาคมฯ

โดยในงานมีสรุปผลงานที่ผ่านมาตลอด 2 ปี และประกาศแผนนโยบายที่จะขับเคลื่อนต่อไปในอีก 2 ปีข้างหน้า

อนึ่ง คณะกรรมการทุกคน พร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองเล็ก ๆ เพื่อมาประกอบรวมตัวกันเป็นเครื่องยนต์ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศชาติ

และเราพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียง ส่งผ่านเสียงเล็ก ๆ ของสมาชิกให้เป็นที่รับรู้ของภาครัฐ

สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และต่อจากนี้จะเกิดประโยชน์กับ สมาชิกทุก ๆ ท่าน ในฐานะ SME ไทย ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

# องค์กรไม่แสวงผลกำไร

# สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน

โทร. 02-229-4890

        061-367-1140 

        083-012-5995

         www.thaigifts.or.th