กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขายสินค้าทางออนไลน์ฟรี

tgp-news-12-1

กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม,สภาอุตสาหกรรม, สมาคมของขวัญของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน และองค์การพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ได้ร่วมกันจัดสัมมนาฟรีในหัวข้อ ” Capture Opportunities arising from online&small-order sourcing trend via E-business” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าทาง online ให้กับผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:30 น. ณ ห้องราชดำริ บอลรูม โรงแรมอีสทิน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ( Eastin Grand Sathorn)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ DM_TGP_Seminar_11_Feb_Rev2