กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรร​ม ” ระเบิดยอดขายในโ​ลกของการค้ายุคใหม่ “

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ปัจจุบัน Social Media ได้เข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการค้าขายแบบไร้พรมแดนทั่วโลก  ทำให้การตลาดแบบดิจิตอล เช่น Line/ Facebook/ Instragram และ Webonline ต่างๆกลายเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างยอดขายให้เติบโตได้อย่างง่ายดาย และเพื่อให้ช่องทางเหล่านี้ได้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สมาคมฯ จึงมีกำหนดจัดงาน TGP CLUB  ในหัวข้อ “ระเบิดยอดขายในโลกของการค้ายุคใหม่“ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของสมาชิก ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท
โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ
1.งานเสวนากับวิทยากร ผู้มากด้วยประสบการณ์ ในตลาดการค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นของโลก
2.รับคำปรึกษาแนะนำจาก designer ในเรื่อง Packaging&Logo  และ Social Media
3.พบกับเพื่อนร่วมธุรกิจที่เชี่ยวชาญ ในเรื่องบรรจุภัณฑ์  การขนส่ง การทำธุรกิจออนไลน์
4.ถ่ายภาพสินค้าแบบมีมิติจาก Mini Studio
5.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ( สมาชิกจะมีการแนะนำสินค้า และแลกนามบัตรกันในงาน )
สมาคมฯจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจจะเพิ่มยอดขายสินค้าของท่านให้ทันกับโลกยุคใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งใบตอบรับ (ตามไฟล์แนบ ) ให้สมาคมฯ ได้ที่ Fax 02 229 4891 หรือ Email : info@thaigifts.or.th
 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2560 นี้  รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น
 
***พิเศษ!!! ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมฯ  ( บริษัทละ 1 ท่าน)
ค่าใช้จ่ายสำหรับแขกรับเชิญของสมาชิก  1,200 บาท
บุคคลทั่วไป   2,500 บาท
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ชุติมา  ชุณหเสถียร
ผู้จัดการสมาคม
02 229 4890 / 083 012 5995

Facebook  : Thai Gifts Premiums&Decorative Association

Lind ID : @tgpthailand