SINGTHONG NECKWEAR CO., LTD.

สิงห์ทอง เน็ค แวร์ บจก.
รายละเอียดสินค้า

เครื่องแต่งกาย (เนคไท)

ชื่อผู้ติดต่อ

คุณวนิดา จันทร์สิงห์ทอง

ที่อยู่
1697/5 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์

02-3751145-7

แฟกซ์

02-7310952

อีเมล์

vanida@st-nw.com

เว็บไซต์
Facebook
-
Line ID
-