PORNPRASERT INTERTRADE CO.,LTD.

พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด บจก.
รายละเอียดสินค้า
-
ชื่อผู้ติดต่อ

คุณพสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์

ที่อยู่
230/2 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี แขวง/เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์

02-860-6574-7

แฟกซ์

02-860-7523

อีเมล์

pasityot@hotmail.com

เว็บไซต์
Facebook
-
Line ID
-