LABRADOR CO., LTD.

ลาบราดอร์ บจก.
รายละเอียดสินค้า

กระเป๋าสะพาน

ชื่อผู้ติดต่อ

คุณสุปรียา อุดมชัย

ที่อยู่
3/1 ซอยนนทบุรี 39 ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์

02-951 3488

081-8992488

แฟกซ์

02-5880522

อีเมล์

labrador_factory@yahoo.com

เว็บไซต์
Facebook
-
Line ID
-