FIVESIS CO.,LTD.

ไฟว์ซิส บจก.
รายละเอียดสินค้า

ของใช้ในครัวเรือน และของตกแต่งบ้าน

ชื่อผู้ติดต่อ

คุณณัชชา อนันต์ศฤงคาร

ที่อยู่
75/78 หมู่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์

02-529-5797

แฟกซ์

02-908-1688

อีเมล์

natcha@5sis.com

เว็บไซต์
Line ID
@5ivesis