BANGKOK CHRISTMAS DECORATION EXPORT CO., LTD.

บางกอก คริสมัส เด็ดโคเรชั่น เอ็กซ์ปอร์ต บจก.
รายละเอียดสินค้า
-
ชื่อผู้ติดต่อ

คุณวิไลวัลย์ วัชสิริเสรี

ที่อยู่
218 ถ.เพชรเกษม16 แขวงวัดท่าพระ เขตบางประกอกใหญ่ กทม. 10600
เบอร์โทรศัพท์

02-8681881-4

แฟกซ์

02-4574028-9

อีเมล์

sales@bangkok-christmas.com

เว็บไซต์
-
Facebook
-
Line ID
-