ข่าวสาร

AEC Trade Center

                                                                                   

                                       สมาคมของขวัญ 1 ใน 11 พันธมิตรสมาคมการค้า ที่เข้าร่วมเซนต์ MOU โครงการ AEC Trade Center

เพื่อนำธุรกิจ SME ที่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ขยายตลาด สู่ภูมิภาคในกลุ่มอเซียน โดยเมือวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้เซนต์ MOU

ทำข้อตกลงร่วมกับ บริษัท เวิลด์คอร์ด จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงนี้

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ และช่วยสมาชิกโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทางโครงการ AEC Trade Center เสนอพื้นที่ ฟรี 6 เดือน (บริเวณชั้น M และชั้น 1)

พร้อมวางเงินทำสัญญา 1 บาท  ก็สามารถเข้าพื้นที่ได้เลย 

หมายเหตุ : First come fist serve

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 083-012-5995 

https://www.facebook.com/TGPAssociation