ข่าวสาร

ส.การค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ผนึกกำลังความร่วมมือขยายความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมกัญชง

ส.การค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย รุกคืบ ! ผนึกกำลังความร่วมมือ 15 ฉบับ
ขยายความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมกัญชง
ฉลองนานาชาติขานรับไทยเจ้าภาพ Asia International Hemp Expo 2022 

(16 กันยายน 2565) สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TiHTA) รุกคืบในการผลักดันพืชกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และภารกิจในการปั้นไทยสู่ฮับอุตสาหกรรมกัญชงแห่งเอเชีย ผนึกกำลัง หน่วยงานรัฐ สมาคมอุตสาหกรรมการผลิต และเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) 15 ฉบับ เชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงในภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์ และร่วมฉลองนานาชาติให้ความสนใจ และขานรับไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน “Asia International Hemp Expo 2022” งานแสดงสินค้า การจับคู่ทางธุรกิจ และการประชุมนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยได้รับความร่วมมือจาก 25 ประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TiHTA) เผยว่า จากการผลักดันร่วมกันของภาคผู้ประกอบการในการนำพืชกัญชงมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมของสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยร่วมกันจริงจังมาเกือบ 2 ปี ตอนนี้เราได้เห็นแล้วความคืบหน้าอย่างมาก ในการนำกัญชงป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และวันนี้หลายสถาบัน และสมาคมในอุตสาหกรรมการผลิตที่มาลงนามร่วมกันได้มีการดำเนินงานร่วมกับสมาคมฯ มานานแล้วก็ได้เริ่มมีผลงานวิจัย และต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้กัญชงเป็นวัตถุดิบออกมาบ้างแล้ว เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนากับสมาชิกสมาคมฯ ออกมาเป็นวัสดุทางการแพทย์ หรือทางสถาบันอาหาร ที่ทำการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและมาตรฐานการนำส่วนของกัญชงไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีมาตรฐาน 

นอกจากนั้นยังมีสมาคมอื่นๆ อีกมากมายที่เราร่วมงานกันและยังไม่ได้กล่าวถึง ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผนึกกำลังกันและวันนี้ถือเป็นโอกาสดีมาก ที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือย่างเป็นทาง และทางสมาคมฯ ก็ยินดีต้อนรับทุกๆความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชงให้ครบครันในทุกมิติ สู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และยั่งยืน และที่สำคัญวันนี้เรามีผู้แทนพันธมิตรจากต่างประเทศมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยคือ มร.ทาคาชิ โอคานูมะ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้แทนจาก International Environmental Hemp Forum ที่เข้ามาทำงานร่วมกันกับสมาคมฯ และสมาคมฯได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกว่า 25 ประเทศแล้วในขณะนี้ที่สนใจเข้ามาเจรจาและสร้างโอกาสในอุตสาหกรรมกัญชงกับประเทศไทย ความต้องการในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเปิดกว้าง ทำให้กัญชงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล และคาดว่าตลาดกัญชงสามารถสร้างรายได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 ปี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ครั้งนี้ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ได้ร่วมลงนามทั้งสิ้น 15 ฉบับ ร่วมกับ (1) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ(3) สถาบันอาหาร ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ (4) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (5) สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (6) สมาคมไทยคอมโพสิท (7) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (8) สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร (9) สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย (10) สมาคมธุรกิจไม้ (11) สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน (12) สมาคมกาแฟและชาไทย (13) สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย (14) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ (15) บริษัท เอ็นซีซี เอ็กซิบิชั่น ออแกนไนท์เซอร์ จำกัด และ บริษัท เอ็นซีซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีวีล๊อปเม้นท์ จำกัด 

โดยมีความมุ่งหมายและการบูรณาการระหว่างสมาคมร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การผลิตที่มีมาตรฐาน ในปริมาณและราคาที่บริหารจัดการได้ล่วงหน้า รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของพืชกัญชงอย่างถูกต้อง ให้สอดคล้องกับแต่ละอุตสาหกรรม และสามารถเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันของสมาชิกและเครือข่ายเพื่อเชื่อมทุกความเป็นไปได้ ในการทำให้ประเทศไทยเป็นฮับอุตสาหกรรมกัญชงแห่งเอเชีย ผ่านงาน “Asia International Hemp Expo” ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยความร่วมมือกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากกัญชง ให้มีคุณภาพและสามารถผลิตแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารแปรรูป วัสดุและผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของพืชกัญชงแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรซึ่งกันและกัน รวมทั้งการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้กลไก SDO (Standards Developing Organizations) เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้านวัตกรรม ที่เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตเพื่อจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรมได้ นับเป็นการขับเคลื่อนกัญชงไปสู่พืชเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน 

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยถึงพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนและผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชงแห่งเอเชีย และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องต่ออุตสาหกรรมกัญชงของไทย โดยเริ่มจากการจัดงานแสดงสินค้า “Asia International Hemp Expo 2022” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชงอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ทั้งเทคโนโลยีการเพาะปลูก เทคโนโลยีการวิจัย ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมกัญชงในรูปแบบ Business to Business (B2B) ครั้งแรกของเอเชีย ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำกัญชงไปใช้ ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน อาหารเครื่องดื่ม อาหารเสริม การแพทย์ สปาและสมุนไพร เครื่องสำอาง แฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เฟอร์นิเจอร์ อาหารสัตว์ เป็นต้น บนพื้นที่ส่วนแสดงกว่า 5,000 ตารางเมตร คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 บริษัท และการจัดประชุมนานาชาติโดยวิทยากรจากทั้ง 5 ทวีป รวมถึงบริการจับคู่ทางธุรกิจ ส่วนแสดงพิเศษ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับนักธุรกิจและนักอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

สำหรับในช่วงท้าย เสวนา “โอกาสของประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชงเอเชีย” โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมแชร์มุมมองถึงศักยภาพของพืชกัญชงสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทาน และองค์ประกอบของประเทศไทยในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางกัญชงของเอเชีย 

ติดตามข้อมูลของสมาคมการค้าอุตสาหกรรมได้ทาง www.tihta.org หรือ Facebook: @TIHTA.Official และติดตามข่าวสารล่าสุดของงาน“Asia International Hemp Expo 2022” ได้ทาง www.asiahempexpo.com หรือ Facebook: @asiahempexpo

 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ธนัชชา ชลายนนาวิน โทร. 09 6156 3659
ประณัย สายชมภู โทร. 09 8383 7882 

เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ปรีดา นพสุวรรณชัย โทร. 0 2229 3509, 08 3835 0964
ชานนท์ พิมพิสนท์    โทร. 0 2229 3540, 09 5660 2707      


คุณพรชัย ปัทมินทร
นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

คุณพรชัย ปัทมินทร
นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

MOU สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย และกรมวิทยาศาสตร์บริการ

บรรยากาศการจัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

MOU สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สถาบันอาหาร

ช่วงเสวนา

MOU สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย และสมาคมอุตสาหกรรมการผลิต