ข่าวสาร

ผู้บริหารและคณะผู้บริหารสมาคม ประชุมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาววิลาสินี ชูรัตน์ นายกสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน (TGP) พร้อมคณะผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Petros Sourmelis อัครราชทูตที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายการค้าและเศรษฐกิจ (Minister Counsellor, the Head of Trade and Economic Section) EUROPEAN UNION Delegation to Thailand โดยมี Mr. Laurent LOURDIAS, Frist Counsellor Agriculture, SPS and Environment และMr. Martin Schlotelburg, Counsellor, ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และข้อมูลด้านการตลาดกับผู้ประกอบการไทย

นอกจากนี้ยังแนะนำแนวทางการผลิตสินค้า BCG Model ที่รัฐบาลไทยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ และได้หยิบยกมาตรฐานสินค้า EU Green Deal ในการการันตรีมาตรฐานสินค้ากรีนในการส่งออกไปยังตลาดยุโรป

ทั้งนี้สหภาพยุโรปมีความสำคัญเป็นตลาดส่งออกหลักอันดับ 4 ของประเทศไทย มีมูลค่าส่งออกปี 2565 อยู่ที่ 41 พันล้านดอลล่าสหรัฐ หรือประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และการปล่อยคาร์บอน Carbon Neutrality ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการส่งออก รวมถึง เรื่อง บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) เพื่อใช้เป็นสิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิก เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรม สัมมนา พร้อมสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาด
โทร 083-012-5995