กิจกรรม

ขอเชิญร่วมสัมมนางาน Lifestyle Week Tokyo พร้อมร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ ประสบการณ์และเปลี่ยนแนวทางการตลาดญี่ปุ่น

สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน จัดสัมมนางานแสดงสินค้า Lifestyle Week Tokyo

วัน : พุธที่ 7 ธันวาคม 2565
เวลา : 09.30-12.00 น.
สถานที่ : ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อขยายตลาดสินค้าต่าง ๆ ในญี่ปุ่นและ สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลาง และ ขนาดย่อม หรือ โครงการ SME Pro-active โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนงบในการเข้าร่วมงานสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง

สำรองที่นั่งได้ที่ 083-012-5995