ข่าวสาร

การปรับตัว SME ภาคธุรกิจส่งออกในภาวะเงินบางแข็ง

การปรับตัว SME ภาคธุรกิจส่งออก ในภาวะเงินบาทแข็ง โดยคุณวิลาสินี ชูรัตน์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ !!! https://www.posttoday.com/economy/columnist/606534