โฆษณาแบบ สินค้าแนะนำ

โฆษณาแบบ ROTATE คือ ตำแหน่งโฆษณาที่มี

  • ขนาด 600 x 600px
  • หน้าที่แสดง คือ หน้าแรก
  • ค่าโฆษณา 1,000 บาท ต่อเดือน

โฆษณาแบบ แบรนเนอร์ S

โฆษณาแบบ FIX คือ ตำแหน่งโฆษณาที่เป็นของ

  • ขนาด 400 x 160px
  • หน้าที่แสดง คือ หน้าแรก
  • จำนวนตำแหน่งที่รับ คือ 2 ตำแหน่ง
  • ค่าโฆษณา 1,500 บาท ต่อเดือน