สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน ในครั้งแรกจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2542 ในรูปแบบของชมรมของขวัญ (TGP)  เป็นการรวมตัวกันของสมาชิก 150 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจต่างๆกัน เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์  งานเซรามิค  งานเครื่องปั้นดินเผา  งานเทียน  งานผ้า  งานเครื่องหนัง  งานโลหะ  งานกระดาษ  งานเรซิน ของชำร่วย งานไม้ และสินค้าตกแต่งอื่นๆ เป็นต้น   ต่อมาเมื่อธุรกิจในกลุ่มนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2543 ชมรมTGP จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และเพื่อให้ครอบคลุมในทุกประเภทสินค้าของสมาชิก จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน ในปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน

            ด้วยพันธะกิจหลักของสมาคมฯ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อต่างชาติและสมาชิกของสมาคมฯ ให้เกิดขึ้น  สมาคมฯมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นเป็นอย่างสูง ในศักยภาพของสมาชิก ในกลุ่มสินค้าของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน ว่าสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ซื้อในปัจจุบันได้อย่างแน่นอน

            ประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างสูงในเรื่องช่างฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ สมาชิกสมาคมฯล้วนเป็นมืออาชีพ ที่มีบทบาทเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน  ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ งานเซรามิค  งานเครื่องปั้นดินเผา  งานเทียน  งานผ้า งานเครื่องหนัง  งานโลหะ  งานกระดาษ  งานเรซิน ของชำร่วย  งานไม้ และสินค้าตกแต่งอื่นๆ  ทั้งหมดล้วนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

            และเราพร้อมที่จะเดินเคียงข้างผู้ประกอบการทุกราย เราแบ่งปันโอกาสและสร้างงานให้กับชุมชนในชนบท สร้างอาชีพที่ยั่งยืนแต่ละก้าวที่เดินไปข้างหน้าของเรา เราพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนฝีมือ และนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอด อันเป็นหัวใจหลักของเรา ให้กับคนไทยทุกคน

 

THAI GIFTS PREMIUMS & DECORATIVE ASSOCIATION

            Established in September 1999. Thai Gifts & Premiums Club (TGP) has formed a group of about 150 members who have expertise in a wide range of products covering artificial flowers, ceramic, pottery, glass, candle, fabric, leather, metal, paper, polyresin, premium, wood, decorative products,etc. Due to its continuously growth, Thai Gifts & Premiums Club has became Thai Gifts & Premiums Association in June 2000 and became Thai Gifts Premiums & Decorative Association since 2001 until present time. Being the first of its kind in Thailand as a platform where overseas buyers can access business opportunities with the members, TGP Association is proud to present a diversity and refinement of Thai gifts, premiums and decorative products to fulfill the sophisticated needs of the buyers.

            Thailand is well-known about the skill of handmade and creativity. We are the group of professional who lead Gift, Premium and Decorative items industry. Our Artificial Flowers Product, Ceramic Pottery, Candle Product, Decorative Product, Leather Product, Metal Product, Premium Product, and more are acceptably distributed to global market.

            We always look forward to see the world. Thus we have never stopped developing. Practicing, skill training, trend updating is our heart of our group. However, we have never forgotten to look back. This is the reason why we distribute our jobs to people in up-country who has less opportunity than us.