ข่าวสาร

TGP CLUB

ขอเชิญสมาชิก ผู้สนใจร่วมกิจกรรม TGP CLUB

และฟังบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Value Creation By Printing 4.0” โดย คุณพิรัช ธัมพิพิธ ที่ปรึกษาและอดีตนายกฯ สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งที่

02-229-4890