ข่าวสาร

SINGAPORE GIFTS SHOW 2018

 

ตามที่ทางสมาคมฯ ได้มีการนำสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Singapore Gifts Show ณ ประเทศสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องทุกปี และ ในปีนี้สมาคมฯ ยังคงนำสมาชิกเข้าร่วมงานดังกล่าวเช่นเคย ซึ่งครั้งนี้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ Resorts World Convention Centre , Singapore ในอัตราค่าคูหาที่ถูกเป็นพิเศษ ค่าคูหา คูหาละ 10,700 บาท สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 12 บริษัท (ส่งแบบตอบรับกลับก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน)