กิจกรรม

No Gift Policy พ่นพิษ อุตสาหกรรมของขวัญ รับไปเต็มๆ

การมอบ ตะกร้าของขวัญ ให้กับ ผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณในช่วงปีใหม่เป็นวัฒนธรรม ของคนไทยมาอย่างช้านาน ในแต่ละปี มีมูลตลาด 1,200-1,600 ล้านบาทต่อปี เติมโตทุกปี ยังไม่นับรวม ปลีกย่อย ร้านค้าเล็กๆน้อยๆ อีกมากมาย อาจไปถึง 2,000 กว่าล้าน แต่ในช่วงปลายปี2560 ที่ผ่านมา มีการปลุกกระแส No Gift No ตะกร้า ขึ้นในสังคม จากหลากหลายๆองค์กร โดยเชื่อว่าคือจุดเริ่มต้นของ การคอรัปชั่น หรือ การแก้ คอรัปชั่น ประชาสัมพันธ์ กันใหญ่โต จนเป็นกระแส แรง!! แต่ในอีกมุมหนึ่ง อาจเป็นมุมเล็กๆ ของผู้ประกอบการ ที่มีความหวังกับการจะได้ขาย สินค้า ช่วงสุดท้ายของปี ที่ได้ขายเก็บเงินสด เหมาะกับลูกค้าที่ ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า จัดสินค้า จัดชุด เป็นกระเช้า เป็นตะกร้า มีลูกค้ามายืนเข้าคิวรอซื้อ กันแถวยาว ในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมา ช่วงปีใหม่ ในวงการอุตสาหกรรม ของขวัญ ผลประกอบการ ก็จะกระจุกตัวอยู่ในช่วง คิว 4 ของทุกปีอยู่แล้ว ยอดขาย 3 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 9 เดือนแรก   ช่วง ปลายปี2560 นี้ ถึงการค้า จะซบเซาลงไปบ้าง แต่ตะกร้าของขวัญปลายปี จะช่วยประทังชีวิต ช่วงสุดท้ายได้เสมอ ปลาย ปีที่แล้วเราก็มีนโยบาย รณรงค์ ให้ช่วยกันแจกของขวัญเป็น ข้าวเพื่อช่วยชาวนาที่ ราคาข้าวตกต่ำ ไม่มากก็น้อย บรรยากาศ การแจกของขวัญปีใหม่ 2560 ก็เต็มไปด้วยข้าว  เกษตรกรและชาวนา ต่างก็ดีใจกันไป   ส่วนในปี 2561 นี้ใครบ้างได้รับผลกระทบ กับนโยบาย No Gift Policy  หรือ No ตะกร้าปีใหม่ 2061. เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ ตั้งแต่ คนสานตะกร้า คนขายตะกร้า ตามมา ร้านผลไม้ ที่ต้องสั่งมาเก็บไว้เตรียมขาย ตะกร้า OTOP ผู้ประกอบการ  รายเล็กรายน้อยที่ จัดชุดตะกร้าสำหรับปีใหม่ แล้วเส้นทางของๆขวัญเหล่านั้นไปไหน ผู้รับอาจไม่มีโอกาสได้แกะด้วยซ้ำ ไม่ให้ต่อ ก็แจกลูกน้อง ผู้ค้ารายใหญ่ๆ ออกกลยุทธ์ รับซื้อคืนด้วยซ้ำ 
    หากตั้งใจจะไม่รับกันจริงๆ  ยังมีวิธีการอีกหลากหลายที่จะเปลี่ยนเป็นการร่วมสร้างสังคม อาจจะ แจ้งให้ผู้มอบ ว่า ของที่นำมามอบให้อาจถูกแปลสภาพเพื่อนำไปช่วยเหลือ สังคม เป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส หรือ เอาเป็นร่วมกันทำบุญ ในรูปแบบอื่นๆ. ท้ายนี้ จึงใคร่ฝาก ผู้ใหญ่ใจดี ที่ท่านอาจไม่คิดถึงผลกระทบ กับผู้ประกอบการ ระดับปลายแถวเล็กๆที่ รอความหวังสุดท้าย ของปี ขอให้ท่านได้คิดให้สุดทาง ปีหน้าฟ้าใหม่ คิดวิธีการอื่นเถิดครับ วิธีนี้ ตัวเล็กๆเดือดร้อนครับ

สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยฯ