SASI BON CO.,LTD.

เซซี บอน บจก.
รายละเอียดสินค้า
-
ชื่อผู้ติดต่อ

คุณนพพร ศรีทรัพยโกเศศ

ที่อยู่
972/1 อาคารวรสุบิน ชั้น 5 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
เบอร์โทรศัพท์

02-641-4225-6

แฟกซ์

02-641-5090

อีเมล์

sasibon@sasibon.com

เว็บไซต์
Facebook
-
Line ID
-