ORDINAR CO.,LTD.

ออร์ดินาร์ บจก.
รายละเอียดสินค้า
-
ชื่อผู้ติดต่อ

คุณปรารถนา จิระชัยอารีย์

ที่อยู่
53 หมู่ 4 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์

081-695-4440

แฟกซ์
-
อีเมล์

ordinar.th@gmail.com

เว็บไซต์
-
Facebook
-
Line ID
-